Rupes RE21ALN氣動四角方形研磨機 70x198mm

Rupes RE21ALN氣動四角方形研磨機 70x198mm-全成汽車修護設備

類型:方形氣動工具
速度:0-11000/分鐘
尺寸:70x198mm

運動方式: 振動偏心運動

偏心距 :3mm

耗氣量: 380/分鐘

工作氣壓:6bar,90PSIG

重量 :0.85公斤